QGIS – rozwijana lista atrybutów warstwy

Przy wprowadzaniu dużej ilości pozycji (encji) do przestrzennej bazy danych w Qgis, którym nadamy ograniczoną ilość atrybutów warto na pewno pomyśleć o uproszczeniu tego procesu. Rozwijana lista atrybutów na pewno będzie w tym pomocna. Ten sposób ogranicza również możliwość pojawienia się błędu przy podawaniu wartości.

Proces tworzenia listy trybutów wygląda następująco:

  1. Wchodzimy we właściwości warstwy
  2. Wybieramy pozycję Pola
  3. Następnie Pole edycji2
  4. Mapa wartości – gdzie wpisujemy interesujące nas możliwości odpowiedzi 4
  5. Gotowe

Na koniec: należy pamiętać, że utworzona lista zapisuje się jedynie w pliku projektowym. Zatem jeśli chcemy z niej korzystać w innym projekcie, należy wyeksportować Styl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s