PostgreSQL + PostGIS instalacja

W sieci można znaleźć wiele instrukcji istalacji darmowego bazodanowego oprogramowania PostgreSQL oraz jego geoinformacyjnego rozszerzenia PostGIS

poniższy wpis oparłem o instrukcje zawarte w tej książce: PostGIS Essentials, Angela Marqueza

 1. pobierania instalatora -> wybranie odpowiedniej opcji (np Win 64)1
 2. Instalacja (dobór miejsca instalacji programu, dobór miejsca przechowywania danych, ustalenie hasła zabezpieczającego dane)4.png
 3. Instalacja PostGIS- uruchomienie Stack Buildera 5
 4. Wybór Spatial Extensions -> PostGIS X.X Bundle for PostgreSQL X.X (XX bit) v X.X.X6.png
 5. Wybieramy 2 komponenty 1) PostGIS 2) Create spatial database
 6. wybieramy miejsce instalacji oprogramowania
 7. Wybranie nazwę użytkowanika, hasła (np tego samego co uprzednio)  oraz nazwy bazy danych
  7.png8.png
 8. Rejestrujemy GDAL_DATA zmienne środowiskowe (biblioteka) oraz POSTGIS_GDAL_ENABLED_DRIVERS oraz POSTGIS_
  ENABLE_OUTDB_RASTERS (3 X TAK)
 9. Można następnie sprawdzić czy instalacja się powiodła i czy komponenty są gotowe do pracy poprzez wpisanie poniższego zapytania w PGAdmin III: SELECT name, default_version,installed_version FROM pg_available_
  extensions WHERE name LIKE ‘postgis%’ ;  – wynik powinien być podobny do tego zilustrowanego poniżej 910.png11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s