Bank Danych o Lasach (WMS)

Jednym z moich ulubionych źródeł informacji jest Bank Danych o Lasach (BDL), tym bardziej że dane to można wczytać jako WMS 🙂

bdl

Na stronie internetowej BDL można znaleźć adres WMS oraz listę usług/danych udostępnianych przy jego pomocy. http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/usluga-ogc

Wśród udostępnionych danych można znaleźć informacje np. o wieku oraz rodzaju drzewostanu (1), a także o zasięgu obszarów podlegających pod jurysdykcje poszczególnych nadleśnictw (2).

1.1.png

2. wybieramy opcję informacji o obiekcie a następnie wybieramy interesujący nas obszar, potem przeglądamy metadane

2.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s